Categorie: "Zorg"

Wat verandert er aan de zorgverzekering in 2015?

Op Prinsjesdag zijn de nieuwe kabinetsplannen gepresenteerd voor 2015. Ook in de basisverzekering gaat het één en ander veranderen. Zo gaat het verplicht eigen risico met 15.- euro omhoog naar 375.- euro. Het afsluiten van een basisverzekering is wettelijk verplicht. De overheid bepaalt per jaar wat  de basisverzekering dekt.

Zorgverzekering-hema

Zorgverzekering van HEMA

Wijkverpleging zonder eigen risico
In 2015 gaat de wijkverpleging (aan onder andere ouderen en hulpbehoevenden) onder de basisverzekering vallen. Hiervoor geldt geen eigen risico en wordt dus  volledig vergoed vanuit de basisverzekering. In 2014 viel dit nog onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De psychische hulp aan kinderen en dyslexiezorg gaan daarentegen uit de basisverzekering. Door de invoer van de nieuwe Jeugdwet worden gemeentes verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.

Eigen bijdrage op hulpmiddelen
Verder gaat voor diverse hulpmiddelen zoals lenzen,  brillen en orthopedische schoenen de hoogte van de eigen bijdrage iets omhoog of omlaag. Ook de eigen bijdrage voor kraamzorg gaat iets omhoog. De volledige lijst met wijzigingen is terug te vinden op : https://www.hemaverzekeringen.nl/zorgverzekering/wijzigingen2015.

Geriatrische revalidatie
Geriatrische revalidatie (kortdurende op herstel gerichte zorg) in een verpleeghuis hoeft niet meer aansluitend op het ziekenhuisverblijf te zijn. Hiervoor geldt nu een tussen-termijn van maximaal één week. Voorheen was dit wel verplicht waardoor veel patiënten afzagen van verdere, vaak noodzakelijke, verpleging. In de verloskundige zorg wordt nu ook vanuit de basisverzekering een Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) vergoed. Met deze test kunnen tijdens de zwangerschap chromosoomafwijkingen worden opgespoord.

Bij HEMA Zorgverzekeringen kunt u snel en gemakkelijk uw premie uitrekenen voor uw basisverzekering met de aanvullingen die het beste bij uw situatie passen.

Bron: https://www.hemaverzekeringen.nl

Eigen risico zorgverzekering 2015

In 2015 stijgt het verplicht eigen risico voor de basis zorgverzekering van 360.-  euro naar 375,- euro. Maar wat is dit eigen risico precies en wat valt er onder het eigen risico?

Uitzonderingen op eigen risico
Het verplicht eigen risico voor de basisverzekering zijn de zorgkosten die u eerst zelf moet betalen voordat de zorgverzekeraar de kosten gaat vergoeden. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen. De zorgkosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar vallen niet onder het eigen risico. Ook de rekeningen van onder andere de huisarts en verloskundige zorg en kraamzorg worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Medicijnen
Hoewel bijna alle medicijnen vanuit de basisverzekering worden vergoed geldt voor sommige medicijnen soms ook een eigen bijdrage.. Dit kan zijn omdat ze niet in het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem voorkomen of omdat het medicijn met een andere toepassing in dit systeem is opgenomen dan waarvoor u het krijgt voorgeschreven

Vrijwillig eigen risico in 2015
Een zorgverzekering kent ook nog een vrijwillig eigen risico. Dit is het bedrag dat u zelf voor uw polis kunt bepalen. Hoe hoger het bedrag van het eigen risico hoe lager de premie voor de verzekering zal uitvallen. U betaalt immers een gedeelte van  uw zorgkosten zelf. Bij HEMA Verzekeringen kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 500.- euro per jaar voor een verzekerde ouder dan 18 jaar. U krijgt dan een korting van op uw premie. Het bedrag van het verplicht eigen risico wordt  opgeteld bij het vrijwillig eigen risico. . In 2015 komt het eigen risico dan uit op een bedrag van 87.-5 euro.
Indien u van zorgverzekeraar wilt veranderen dient u dit voor 1 januari 2015 door te geven. Op www.hema.nl/zorg  kunt u zelf uitrekenen hoe laag onze  premie is  voor de door u gewenste zorgverzekering.

Bron: https://www.hemaverzekeringen.nl

Hema-zorgverzekering

Zorgverzekering van HEMA